Open Hartbeweging

Priorij Bethanië

Straat en huisnummer: 
Sysen 8
Postcode: 
8210
Gemeente: 
Loppem

Weekend voor Alleengaanden : "Medeschepper van wat goed en schoon is"

Datum: 
vr, 02/10/2020 - 20:00 t/m zo, 04/10/2020 - 16:00

Thema : Medeschepper van wat goed en schoon is.

In het 'Boek van het Scheppen' geschreven door Willem Glaudemans heeft de auteur het erover dat we als mensen leven in een wereld waaraan we werkelijk iets kunnen bijdragen. 
Hij schrijft: ‘Altijd – bewust of onbewust -  zijn wij scheppers van onze eigen dagelijkse realiteit. We zijn medescheppers van God, de Bron van alle schepping. ’ 
Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis schenkt Hij ons scheppingskracht. 

Weekend voor alleengaanden

Datum: 
vr, 11/10/2019 - 20:00 t/m zo, 13/10/2019 - 16:00

De alleengaanden van de Open Hartbeweging nodigen u uit voor hun volgend weekend.

Thema

Verbinden/Verbonden worden

Verbindingen maken, met jezelf, met de medemens, met de natuur, met God. Kun jij het? 

Voor wie ?

De groep richt zich tot ongehuwden, gescheidenen, weduwe/weduwnaar die zich wensen te verdiepen in het boeiend thema 'verbinding'. Welkom aan allen die daarvoor interesse hebben.