Open Hartbeweging

Afgelast ! Weekend voor Alleengaanden : "Medeschepper van wat goed en schoon is"

Datum: 
vrijdag, 2 oktober, 2020 (Hele dag) t/m zondag, 4 oktober, 2020 (Hele dag)

AFGELAST !

Thema : Medeschepper van wat goed en schoon is.

In het 'Boek van het Scheppen' geschreven door Willem Glaudemans heeft de auteur het erover dat we als mensen leven in een wereld waaraan we werkelijk iets kunnen bijdragen. 
Hij schrijft: ‘Altijd – bewust of onbewust -  zijn wij scheppers van onze eigen dagelijkse realiteit. We zijn medescheppers van God, de Bron van alle schepping. ’ 
Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis schenkt Hij ons scheppingskracht. 
We kunnen ons dingen verbeelden, vorm geven in ons hoofd. We kunnen ons verbazen, ons verwonderen, blij worden en blij zijn. 
Met wie wij leven en werken kunnen we ons verbonden weten, tot samenwerking komen, en voor mekaar waardering en zelfs genegenheid en liefde voelen. 
Vanuit dat besef proberen we vanuit onze talenten, vanuit onze creativiteit, op een zoekende en levengevende manier om te gaan met de mensen om ons heen. In familieverband, in groepsverband, in onze werkkring, in onze vriendenkring, in onze organisaties en werkgroepen. 
We zoeken er naar verantwoord en respectvol om te gaan met onze Moeder Aarde, met de natuur. Maar ook met onszelf. We willen medeschepper worden van wat goed en schoon is. Dat uit zich in onze dagelijkse dingen. Dat uit zich in kunstige creaties , in zinvolle projecten, in liederen en muziek. Dat te beleven en aan te voelen schenkt vreugde. 

Voor wie ?

Een weekend voor hen die bewust of onbedoeld alleengaande zijn in het leven.De groep richt zich tot ongehuwden, gescheidenen, weduwe/weduwnaar die zich wensen te verdiepen in boeiende thema's die aansluiten bij hun levenssituatie. Welkom aan allen die daarvoor interesse hebben.  

Auteur: 
Paul