Open Hartbeweging

Europees nieuws vanuit Nederland

Tilburg, 5 oktober 2018

De afspraak was om op 5 oktober “even” langs Tilburg te rijden … en dan na de viering met Hannie Jansen in de auto verder naar Scheveningen om de dag nadien samen met haar hulp voor de eerste maal een “conference call” via messenger te houden met Alison McKenzie (Australië) en Doris Machado dos Santos (Brazil), de internationale leken-verantwoordelijken van de Chevalier familie.

Maar wat een verrassing was het als ik met Hannie de kapel in “Notre Dame” binnen stapte ! Ik had er niet bij stil gestaan dat onze Nederlandse lekenfamilie de jaarlijkse hernieuwing van hun beloften op zo’n plechtige wijze vierden, in aanwezigheid van zo vele religieuzen.

Met een krop in de keel zag ik Hannie samen met beide provinciaals, zuster Lies Alkemade en pater Theo te Wierik, naar voor gaan om de viering te beginnen. Ontroerend was dit beeld van evenwaardigheid van leken en religieuzen binnen de Nederlandse Chevalier familie. En dit werd steeds duidelijker tijdens heel de viering.

De hartelijke welkomswoorden van Lies, het voorgaan van Theo in deze feestelijke viering, de raak gekozen eerste lezing, het zinvolle Evangelie, de mooie gezangen, de sterke overweging van Hannie zetten de juiste toon om te starten met het hernieuwen van het engagement als Chevalierverbondenen.

Eén voor één werden zij naar voor geroepen : met 13 leken stonden zij rond het altaar en ook de verontschuldigden werden bij naam genoemd en waren zó aanwezig !

Het gezongen AMETUR bevestigde het uitspreken van deze jaarbelofte.

Na de betekenisvolle eucharistieviering mochten deze Chevalierverbondenen warme gelukwensen ontvangen van de vele aanwezigen. Nadien werd iedereen uitgenodigd om bij koffie of thee en lekkere koek nog even te mogen genieten van elkaars gezelschap.

Het betekende werkelijk een thuis komen voor me. Hoelang kennen wij elkaar al niet ? En ook al is er de afstand de vriendschap die we voor elkaar voelen wordt met de jaren steeds dieper, intenser !

Wat deed het me goed om op 5 oktober aanwezig te zijn en mee te mogen vieren en delen in het feest van het hernieuwen van de jaarbelofte van de Nederlandse Chevalierverbondenen !

Bij het afscheid nemen – en vooral bij het tot ziens zeggen – dacht ik aan de woorden van Ward Bruyninckx, onze nationale Chiro-proost  : wanneer vrienden afscheid nemen, verlaten ze elkaar … maar laten elkaar nooit alleen” !

 

Rit Cleuren.