Open Hartbeweging

Open Hartdag

Datum: 
zondag, 28 juni, 2020 (Hele dag)

Onder voorbehoud ! Afhankelijk van de verdere Covid-19 maatregelen die zullen gelden en de praktische uitvoering ervan !

Inhoudelijk

Op zondag 28 juni 2020 kiezen we een nieuwe coördinator.
Er werd aan de verantwoordelijken van onze activiteiten gevraagd om samen met hun leden regelmatig hierover te praten tijdens de bijeenkomsten.
Maar dit is eigenlijk té veel gevraagd. Daarom werd gekozen voor een andere wijze om iedreen bij die keuze te betrekken.
Op de dag zelf zouden we heel intens samen met de aanwezigen ons bezinnend voorbereiden om onze nieuwe coördinator te kiezen.
We hebben ook besloten om de naam van de dag te wijzigen van Herbronningsdag naar "Open Hartdag", want eigenlijk herbronnen we niet zoals we dit in de vroegere edities deden.

Maar wat eigenlijk ons het meest gelukkig zou maken is dat we met velen aanwezig zouden zijn op 28 juni in Borgerhout, een dag die toch erg belangrijk is voor de toekomst van onze Open Hartbeweging.
Volgende maand lezen jullie hoe de dag concreet zal verlopen.
Van harte … een warme verbonden groet.

Het leven … het houden van …
ervaren we het sterkst doorheen tekens van warme vriendschap.
In verbondenheid met de grote Chevalier-familie
– hier en over de grenzen heen –
willen we op ons ritme, op onze wijze getuigen
om Jezus' hart voor mensen te zijn !

 

Voor wie ?

De "Open Hartdag" is niet louter voor actieve leden, maar staat open voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot onze spiritualiteit en in de toekomst ervan wil deel uitmaken.

Meer info

Verdere praktische info volgt later.

Locatie: 
Straat en huisnummer: 
Te Boelaarlei 11
Postcode: 
2140
Gemeente: 
Borgerhout

Auteur: 
Paul