Open Hartbeweging

Verslag weekend voor alleengaanden

Weekend voor Alleengaanden: 26 t/m 28 oktober.

Met 20 deelnemers aan het weekend voor Alleengaanden in de abdij van Zevenkerken hebben we gesprekken gevoerd rond het thema: Heilig. Ik? Ben je gek? Een brug te ver voor mij.

We ontmoetten vertrouwde gezichten en zes nieuwkomers. Vlaanderen was vertegenwoordigd vanuit Herentals, Mortsel, Berchem, Brugge, Lovendegem, Londerzeel, Loppem, Assenede, Brugge, Kortrijk, Oostende, Ronse, Kortemark, Borgerhout, Veurne, Torhout. Wat een mooie waaier mensen die het blijkbaar de moeite waard vonden te zoeken naar wat er achter dat thema schuilgaat.

Ik vertelde in de kennismakingsronde over het moment dat ik het boekje: ‘Wees blij en juich, Gaudete et exsultate’ in handen had gekregen. De foto op de kaft sprak me direct aan. De paus die een bemoedigende duim omhoog steekt zoals wij doen als we tegen iemand zeggen: Ik ga duimen voor je!
Op de onderste lijn: Apostolische exhortatie van paus Franciscus. Exhortatie: dat woord verstond ik niet, en dus was ik het gaan opzoeken bij Google. Het werd vertaald met: Bemoedigend!
Maar de ondertitel geeft duidelijk aan waarover het gaat: Over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. En verschillende puntjes maakten me nog nieuwsgieriger:
- De heiligen wonen in jouw buurt! Het is de Heer die jou roept!
- Het is een project voor nu, voor jou, op jouw eigen manier!
- Ja, ook jij! Je wordt er meer mens door! Het is tegen de stroom ingaan!

Dat kan als je het 8-stappenplan van Jezus volgt: De Zaligsprekingen! Daarover hadden we het in de verschillende gespreksrondes. Met verschillende vertalingen van de Zaligsprekingen werden we gevoeliger voor de oproep die daarin klinkt.
Op weg gaan in navolging van Christus, onder zijn aanbevelingen:
dienstbaarheid aan God en de naaste;
de zaligsprekingen; de werken van barmhartigheid;
de strijd voor gerechtigheid, het leven en de menselijke waardigheid.

Als een geestelijke vader, reikt de Paus daarvoor sleutels aan in dit nieuwe document. Kortom, heiligheid is “op maat”, geen “pret-à-porter” oftewel confectie.

Een greep uit wat Pater Germaan aanbood in zijn gespreksronde:

Vreugde en zin voor humor

Heiligen zijn niet schuchter, nors, verbitterd, of melancholisch en houden zich niet op de achtergrond.
Integendeel, heiligen zijn vervuld van vreugde en zin voor humor.

Het christelijke leven is "vreugde door de Heilige Geest", omdat "naastenliefde zeker vreugde met zich meebrengt.
Wie bemint, verheugt zich altijd om verenigd te zijn met de geliefde. Het effect van de naastenliefde is vreugde".

De profeten kondigden de tijd van Jezus, waarin wij nu leven, als een openbaring van de vreugde aan: "Juich en jubel".
"Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde Sion,  verhef met kracht uw stem, Jeruzalem, bode van vreugde" (Jes 40,9).

Maria kon het nieuwe dat Jezus bracht, herkennen en zong: "Met al mijn adem juich ik om God mijn redder".

Na zijn verrijzenis heerste er "grote vreugde" overal waar de apostelen kwamen.

Jezus verzekert ons: "Maar ook al zijn jullie bedroefd, jullie droefheid zal in vreugde verkeren.
Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen".
"Dit alles heb ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken".

Ik wil graag iedereen aanraden dit boekje te lezen!

Deze weekend-ontmoeting was er ene van verdieping, van bevestiging naar elkaar toe. Iedereen die er aan deelnam heeft zijn heel unieke levenssituatie. Wonder hoe daarin een gelovige levenshouding het fundament is om de dingen van het leven te dragen. Herinneringen van bij onze Eerste Communie en Vormsel, de diepgang die daarin als kiem al aanwezig was, is bij ieder van ons inderdaad tot vreugde uitgegroeid.
Jacqueline.

Ik heb een juister begrip gekregen van wat "heilig zijn" kan betekenen voor ons gewone mensen. De aspecten van de 8 zaligheden, de heiligheid en de barmhartigheid, valt voor mij concreet te duiden in 2 zinnen:
(1) het "on-noembare" mogen ervaren en omarmen in de "kwetsbaarheid" van de mede-mens
(2) het hart proberen te vrijwaren van wat de liefde zou kunnen aantasten. 

Met vriendelijke grt.    Antoine.

Wat me bijzonder opviel en ook aanstond was het feit dat we als vreemden voor mekaar toekwamen en na 2 dagen uiteen gingen met het gevoel dat we mekaar allemaal al langer kenden, zelfs bij naam : een warm gevoel. 
Sonja

Ik ben heel dankbaar dat ik die dagen heb kunnen meeleven.
Het heeft me deugd gedaan. Mensen in groep brengen die “alleen” staan.
De eerste dag was voor mij wat zwaar .. maar zeer goed door jullie voorgesteld, het kon niet beter zijn.
Die tekst van Pater Germaan die ik nu van je ontvangen heb , heb ik al gedeeltelijk doorlezen, mooi! En dank je wel.

Lieve M.