Open Hartbeweging

Vredeswandeling met het “Licht van Bethlehem”

Datum: 
zaterdag, 24 april, 2021 - 18:00 t/m 22:00

 

Het Licht van Betlehem
Brengt ons warmte, vreugde en vrede.
Het geeft wereldwijd verbinding
met alle mensen van goede wil.

 

Het tweede thema ‘In de naam van Jezus: gebruik je voeten’ van het pastoraal project Handelingen nodigt ons uit om onze voeten te gebruiken, om op te staan, om ons op te richten, om op weg te gaan. We starten het proces van ‘op weg gaan’ voor alle geloofskernen vanaf Kerstmis. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft de jaarlijkse traditie om het Licht van Betlehem, vertrokken vanuit het Heilig Land, langs vele groepen over de hele wereld te brengen. Onze bisschop heeft als eerste in ons bisdom het Licht ontvangen. Hij geeft dit Licht door aan alle geloofsgemeenschappen. Het Licht als symbool van Jezus, het Licht van de wereld. Mag het licht ons uitnodigen om een plek van hoop te zijn voor velen!

Licht van Betlehem
Om te stappen in Uw Licht
Mensen van de Weg

Met deze vredeswandeling gebruiken we onze voeten om op weg te gaan, naar de sporen van de oorlog in Gierle. We staan er even bij stil, lezen een tekst en we ontsteken met het Licht van Betlehem een kaars op deze plekken. Zo brengen we deze mensen en gebeurtenissen in het licht. Maar we stappen ook voor het goede doel. De inschrijvingsprijs gaat integraal naar de vredesprojecten van Pax Christi Vlaanderen. Deze politiek ongebonden en christelijk geïnspireerde vzw bevordert vrede, verzoening en gerechtigheid vanuit een actieve geweldloosheid.

  • Praktisch

De wandeling start om 18.00u aan het oorlogsmonument op de Singel achter de kerk in Gierle. Zorg voor aangepast schoeisel en waterdichte kledij. De wandeling van 7 km gaat in alle weeromstandigheden door. Breng gerust een noveenkaars of een kaars in een potje mee. Je bent ingeschreven door de overschrijving van 10 euro te storten van de Open Hartrekening (BE93 7340 2416 8567) met de mededeling “vredeswandeling Gierle”. Het inschrijvingsbedrag mag geen belet zijn om deel te nemen.

  • Verdere info

Contacteer Jozef Bouwens : coordinator@openhartbeweging.be

  • Nog meer info

www.zacheus.be
www.openhartbeweging.be
www.paxchristi.be

  • Locatie : Singel, 2275 Gierle (achter de kerk)

Auteur: 
Paul