Open Hartbeweging

Weekend voor Alleengaanden : 3-5 mei 2019

 

Thema

Madeleine Delbrêl, een sterke vrouiw, een profetische stem, een gelovige in een atheïstische wereld.
Haar leven en haar bewogenheid vormde het thema van het weekend voor alleengaanden van onze Open Hartbeweging (msc).
Het weekend ging door te Brugge in de priorij Sarephta, Ezelstraat 28.

 

Enkele getuigenissen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen zijn, samen praten dit weekend heeft me doen ervaren dat Jezus 
onder ons leeft. Wil dit blijvend beleven in mijn verdere dagelijkse 
leven. Madeleine brengt Jezus inspiratie dichter bij de mensen
Trachten om vreugdevol dansend door het leven te gaan, met vallen en 
opstaan, vreugde vinden in de geloofsbeleving
Meer open zijn over mijn geloof, doorgeven, uitstralen, over praten, 
naar leven
Heeft me aangespoord over haar boodschap te gaan lezen, wat voor mij 
een vorm van bidden is. MN
------------------------------------------------------------------------------------------------

Het is nu aan ons om ons te laten uitvinden om als vreugdevolle mensen dansend met U door het leven te gaan . SVL
------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuisgekomen van het weekend voor alleengaanden met als leidraad het boek van Madeleine Debrêl besefte ik hoe Madeleine, levend in de maatschappij maar ook vooral levend voor God, zij groeide in de ontmoeting met haar God.
Zij die gehoorzaamde aan de kleine dingen rondom haar, niet aan de oversten zoals meestal, maar aan het leven zelf. Aan de "liefde"
Haar offerbereidheid, haar aanvoelen van mensen deden haar stappen zetten zoals Jezus deed, de liefde volgend. Moedig volgde ze deze innerlijke drijfveer.
Madeleine was groot omdat ze aanvaardde kwetsbaar en onvolmaakt in het leven te staan.
Dansend in de armen van haar God, in de diepe ontroering om het leven.

Ontroerend was het voor mij, te vernemen hoe belangrijk ons echte zijn is, ons dansen is, onze liefde is. CT
------------------------------------------------------------------------------------------------

Het boek: ‘Betoverd door God’ bestaande uit teksten samengesteld en vertaald door Koen Raes en Ann-Sophie Noreillie heb ik heel graag doorgenomen. 
Madeleine Delbrêl heeft me ontroerd. Ze is een voorbeeld hoe ze vanuit de kracht van een zuiver geloof in Jezus haar leven organiseerde. Haar stijl om te luisteren, om  te spreken, om  te bemiddelen, om te schrijven, om evangelie te beleven, om het zijn, is héél sterk. 
Het beeld van God als danspartner vind ik geweldig geslaagd. 
Madeleine was ‘weg van God’ en ik was weg van Madeleine. 
De vrijdag erop volgde ik een vorming in de priorij Bethanië over ‘veerkracht’. Op die dag ervaarde ik hoeveel veerkracht een weekend van Open Hartbeweging doorgeeft aan de deelnemers. Een mooier bevestiging kon ik niet wensen.  MS

------------------------------------------------------------------------------------------------