Open Hartbeweging

Groepje Borgerhout

Zo maar een dak boven wat hoofden…zingen we in dat mooie lied van Huub Oosterhuis.
Inderdaad!
Het deelgroepje van de msc-leken komt elke 2de vrijdag van de maand in het Patershuis van Borgerhout samen.
Samenkomen, bij mekaar komen…bij mekaar thuiskomen zo mogen we het wel noemen.

De avond begint steevast met de ‘instuif’, we kijken uit naar mekaar, wachten op mekaar want we verwachten mekaar.!
We zetten de avond in met een gebedsmoment in de kleine kapel.
Even stil vallen van de hectiek van de voorbije week, even stil vallen bij Hem en bij Haar.

Het volgende uur wordt zeer verscheiden ingevuld. Ieder van ons neemt om beurt de invulling van de avond op zich.
We bespreken vb. een tekst van Paus Franciscus, we luisteren naar een evocatie met muziek over een Bijbeltekst of…
we bespreken een heet hangijzer…die zijn er ook nog in de Kerk.
In het leven van elke dag probeert ieder van ons zijn spiritualiteit te ‘leven’…te ‘beleven’: Hart van God zijn in deze wereld. Elke dag op de plaats waar je bent.
Ook daarover kunnen we delen en mogen we rekenen op mekaars bemoediging.

Elke bijeenkomst sluit met het zingen van het ‘Gedenk’…het msc-lied, een smeekbede tot Maria,
Onze lieve Vrouw van het H. Hart. ‘Toon dat Gij onze Moeder zijt’!
Zegen van boven is ons beloofd. Daar rekenen wij op.

Met dank voor de gastvrijheid, het delen van het ‘dak’

 

OH-groepje Borgerhout

Datum: 
vr, 15/12/2023 - 14:00 t/m 16:00

Programma

We komen elke derde vrijdagnamiddag van de maand samen in een gemoedelijke sfeer en praten rond het thema van de evangelielezing van de komende zondag.

Inschrijving

Niet vereist. Kom gewoon af !

OH-groepje Borgerhout

Datum: 
vr, 17/11/2023 - 14:00 t/m 16:00

Programma

We komen elke derde vrijdagnamiddag van de maand samen in een gemoedelijke sfeer en praten rond het thema van de evangelielezing van de komende zondag.

Inschrijving

Niet vereist. Kom gewoon af !

Pagina's