Open Hartbeweging

Open Hartgroepjes

Zo maar een dak boven wat hoofden…

zingen we in dat mooie lied van Huub Oosterhuis.
Inderdaad!

De Open Hartgroepjesgroepjes van de Open Hartbeweging treffen elkaar maandelijks.
Samenkomen, bij mekaar komen … bij mekaar thuiskomen zo mogen we het wel noemen.

Momenteel zijn er 6 groepjes :

  • Borgerhout : komt samen op de 3e vrijdagnamiddag van de maand en leest het evangelie van de volgende zondag (Bijbelgroepje)
  • Zulte (groepje Oost-West) : komt (meestal) samen op de eerste zondagnamiddag in de maand
  • "De derde dag" : komt in de week op een avond samen op verschillende plaatsen in de Kempen bij de deelnemers thuis.
  • Rumst : komt samen op de 2de vrijdagnamiddag van de maand

De ontmoeting begint steevast met de ‘instuif’, we kijken uit naar mekaar, wachten op mekaar want we verwachten mekaar!
We zetten de samenkomst in met een gebedsmoment. Even stil vallen van de hectiek van de voorbije week, even stil vallen bij Hem en bij Haar.

Het volgende uur wordt zeer verscheiden ingevuld. Elke groepje heeft zo zijn eigen manier van werken : delen rond een boek, delen rond een bijbeltekst, delen rond een artikel dat verschenen is, een getuigenis aanhoren van een spreker of koppel die uitgenodigd is...

Maar telkens weer met datzelfde doel : in het leven van elke dag proberen zijn spiritualiteit te ‘leven’… te ‘beleven’: Hart van God zijn in deze wereld. Elke dag op de plaats waar je bent. Ook daarover kunnen we delen en mogen we rekenen op mekaars bemoediging.

Elke bijeenkomst sluit met het zingen van het ‘Gedenk’…het msc-lied, een smeekbede tot Maria,
Onze lieve Vrouw van het H. Hart. ‘Toon dat Gij onze Moeder zijt’!

Zegen van boven is ons beloofd. Daar rekenen wij op.

Met dank voor de gastvrijheid, het delen van het ‘dak’