Open Hartbeweging

Geschiedenis

Bij sommige Missionarissen van het H. Hart groeide, in de jaren ’80, de overtuiging dat de spiritualiteit van hun stichter, pater Jules Chevalier, eveneens beleefd kon worden door leken.

Toen in 1987 de Generale MSC conferentie de MSC aanmoedigden om ook leken te betrekken bij hun apostolaat nodigde Germaan geïnteresseerde leken om daarover na te denken.

In juli 1989 ondernam een groep leken, olv Germaan, een bedevaart naar Issoudun (F), de stichtingsplaats van MSC ! Ze deden daar een retraite om de geest van pater Stichter persoonlijk in te ademen.

In 1989, volgend jaar dus 30 jaar geleden, werden de MSC leken boven de doopvont gehouden !
In de beginjaren werden er jaarlijks maar enkele “nationale” bijeenkomsten georganiseerd vooral in de school van Mieke Deconinck te Ekeren, de eerste nationale verantwoordelijke.

De vraag kwam reeds vlug om maandelijks samen te komen rond en binnen de MSC-kloosters. Zo ontstonden de kleine groepjes. Iedere maal als er een nood gevoeld werd, zijn nieuwe activiteiten geboren !
​Vlaanderen was ook één van de kartrekkers om op Europees en internationaal vlak met lekenbewegingen te starten en zó wereldwijd verbonden te zijn met elkaar !

In onze eerste folder staat gedrukt :
Geen verschijningen,
geen ophefmakende wonderen.
Alleen een gelovige man,
Jules Chevalier,
die een antwoord wou geven op de noden van zijn tijd,
niet met menselijke middelen,
maar door een overtuigende verkondiging
van Gods liefde !

Sinds 2017 jaar kozen wij voor de naam : Open Hartbeweging msc-leken