Open Hartbeweging

Hoopvol kijken we uit naar 2021 !

Lieve mensen,

Op het Overlegcomité van 5 maart 2021 zijn voor het eerst versoepelingen in het vooruitzicht gesteld. Vooral buiten en op iets langere termijn ook binnen. We kijken binnen onze beweging wat mogelijk is en kijken ook uit naar nieuwe activiteiten waar we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Hou daarom zeker deze website in de gaten !

Stiltedag - van thuis uit

Datum: 
za, 27/03/2021 - 09:30 t/m 17:00

Naar aanleiding van de Vasten organiseren we op zaterdag 27 maart 2021 opnieuw een Stiltedag - van thuis uit om wille van Corona. We beginnen de dag om 10u met een korte inleiding via ZOOM-sessie, waarna we de stilte ingaan. We sluiten de dag af met een eucharistieviering, eveneens via ZOOM.

Verloop van de dag

09.30u - 10.00u : Verwelkoming en startgebed door Pater Germaan via ZOOM.

10.00u - 12.00u : Stille tijd aan de hand van een lied, tekst, Psalm…