Open Hartbeweging

Welkom bij onze Open Hartbeweging

Dag lezer,

Fijn dat je even tijd kan maken om te lezen en te voelen wat onze Open Hartbeweging inhoudt .

Wie zijn wij?

We vormen een groep gewone mensen die in hun leef- en werkomgeving aandacht hebben voor de medemens en dit vanuit een bewogenheid dat ‘Liefde met een open hart’ wat warmte kan brengen in onze samenleving.
We laten graag onze coördinator aan het woord in deze bijzonder podcast. Klik op deze link.

Ken je dit gevoel?

Ik zou graag eens willen praten met anderen over wat zij voelen en ervaren in deze tijd, ik heb meer en meer de stilte nodig, ik heb nood aan het helpen dragen van mijn pijn, ik zou graag de verhalen van Jezus laten leven, kunnen kiezen in deze tijd , de tijd stil leggen: een hele kunst, ik zou zo graag mezelf willen zijn in een groep mensen…..leeft dit in jou? Wel dit leeft ook in onze Open Hartbeweging.

Voor verscheidene leeftijdsgroepen en leefsituaties is er een aanbod in onze beweging. Wie je ook bent, wat je ook hebt meegemaakt, jouw open hart is van harte welkom.

Hoe zijn wij ontstaan?

MSC (missionarissen van het Heilig Hart) ontstond in Issoudun in 1854 en leeft intussen in 54 landen waar mensen samen komen om te getuigen van de spirit van het hart , verbonden met de liefde van God.

MSC Vlaanderen: twee congregaties en één lekenbeweging. Drie takken van één boom : de Jules Chevalierfamilie, genoemd naar de stichter (1824-1907).

Maar de tijd gaat snel en de MSC-lekenbeweging had nood aan een nieuwe naam: een Open Hartbeweging . Een leven gedragen door de openheid van het hart, in deze tijd broodnodig. Het mogen voelen van een hartelijke spiritualiteit is zo kenmerkend voor onze beweging: je mag zijn wie je geworden bent, je mag delen uit jouw leven, de tijd stilleggen en een zorg of een thema uitdiepen, hierbij is het leven van Jezus  onze voornaamste inspiratiebron met een grote openheid om  invoelend te luisteren naar andersgelovigen, samen ons geloof te vieren, stapjes zetten naar onze diepste levenskern met vallen en opstaan, een weg naar het geluk van je ziel.

Macht zei tegen de wereld: “Je bent van mij.”
Liefde zei tegen de wereld: ”Ik ben de jouwe.”
De liefde won.
Rabindranath Tagore