Open Hartbeweging

Europese en internationale info i.v.m. de lekenbewegingen

Als leken behoren wij tot de derde tak van de Chevalier familie samen met de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC), de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) en de MSC – zusters.

P. Jules Chevalier, stichter van de MSC en van de FDNSC en geestelijke inspirator voor de MSC-Zusters, geloofde sterk in de taak van leken. Religieuzen en leken hebben eenzelfde zending. Zij beleven eenzelfde spiritualiteit, zijn evenwaardig en aanvullend. Getuigen van Gods liefde gebeurt door leken daar waar religieuzen niet kunnen komen: in het gezin, in de buurt, in het parochieleven, op de werkvloer, in tal van sociale en andere organisaties.

In 1999 werd een Europees en internationaal lekencomité opgericht. Zoals onze religieuzen proberen wij dank zij beide comités verbonden te zijn op Europees en internationaal vlak.

Sinds dan weten wij ons verbonden en gesteund, wereldwijd, om met een OPEN HART er te zijn voor onze familie, onze vrienden, onze OPEN HART beweging en voor iedereen die op onze weg komt. Maar ook voor onszelf !!!