Open Hartbeweging

vormingsdag (Zoom) : PATER JULES CHEVALIER en … WIJ

Datum: 
zondag, 6 december, 2020 - 10:00 t/m 12:00

Uitnodiging van onze nationale coördinator.

Goede vrienden,

8 december nadert : de stichtingsdag van de MSC congregatie in 1854.
 
Binnen onze Open Hartbeweging hadden wij de gewoonte om rond die tijd een vormingsweekend op te zetten. De herinneringen daarrond zijn zó mooi : Bree, Beernem, Westmalle, Ranst, Maria-Aalter.
Dit weekend zou ook in 2020 gepland worden. Maar corona stak daar een stokje voor.
 
Daarom zochten wij naar een alternatief en vonden dit.
 
Op zondag 6 december wordt om 10u een conferentie gehouden door Germaan. Om 16u zien we elkaar dan terug om samen eucharistie te vieren.
Dit alles wel coronaproof : via zoom, maar we proberen van deze twee samenkomsten een interactief samenzijn te maken.

Het thema van de conferentie is : PATER JULES CHEVALIER en … WIJ !
°  Pater Chevalier was een mens zoals ieder van ons.
°  Hij groeide op als een armenkind, heeft veel moeten missen, en is heel zijn leven een arme
   gebleven.
°  Wat hij heeft moeten doen om priester te kunnen worden.
°  Hoe hij onverwachts Gods liefde heeft mogen ervaren, hoe dit zijn leven heeft veranderd.
°  Hij had geen bijzondere, opvallende talenten.  Hij had er 5 ontvangen ? Misschien maar 2 ?
    Maar hij heeft er met Gods genade mee gewoekerd !
°  Geen visioenen in zijn leven, geen enkel wonder. Alleen dagelijkse zelfgave, aan God, aan
    mensen, op de eerste plaats aan armen, en in vrede met zichzelf.
°  Zoals iedere mens heeft hij ook vele beproevingen meegemaakt.
°  Een haalbaar, inspirerend voorbeeld, ook voor mensen van deze tijd.
 
Jullie krijgen tijdig een link toegezonden. Aan hen die voor de eerste maal deelnemen aan zo´n zoom samenzijn wil Germaan persoonlijk de uitleg geven om via deze link aanwezig te kunnen zijn. Geef gerust een seintje aan Germaan : openhartmsc1@gmail.com of 0475 92 52 91.
 
Meer dan ooit hebben we zichtbare tekens nodig om onze verbondenheid naar elkaar toe uit te drukken, te laten voelen. De deelname aan deze vormingsdag is zo een teken.
Met degenen die niet aanwezig kunnen zijn, zijn we sterk verbonden.
 
Van harte een warme verbonden groet en alle goeds = blijf gezond en zorg goed voor elkaar, zoals jullie dit reeds zo lang doen.
AMETUR !

Jozef Bouwens
Nationale coördinator van de Open Hartbeweging
GSM : 0477 57 03 80
coordinator@openhartbeweging.be

Auteur: 
Paul